Kady i płace
2024-04-17

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę specjalisty kadr i płac?

W dynamicznie rozwijającym się świecie pracy, integracja sztucznej inteligencji w dziedzinie kadr i płac przyciąga uwagę wielu profesjonalistów. Naszym zdaniem nie jest to związane z zastąpieniem specjalistów z wiedzą domenową - ale z usprawnieniem ich pracy, przynosząc wartość dodaną zarówno pracownikom, jak i organizacjom.

Automatyzacja rutynowych zadań

Jednym z kluczowych aspektów wprowadzenia AI w obszarze kadr i płac jest automatyzacja czasochłonnych, nudnych i powtarzalnych zadań. Dzięki AI, procesy takie jak wprowadzanie danych, obliczanie płac czy administrowanie świadczeniami stają się szybsze i mniej podatne na błędy. Przykładowo, dzięki AI można automatycznie zbierać i przetwarzać czas pracy, obliczać odpowiednie wypłaty, a nawet przewidywać przyszłe trendy dotyczące wynagrodzeń i świadczeń. To wszystko przekłada się na znaczne oszczędności czasu i zwiększenie dokładności danych.

Wzrost roli People Operations

Zadaniem People Operations jest nie tylko zarządzanie personelem, ale też tworzenie wartości przez poprawę całokształtu doświadczeń pracowniczych. AI pomaga w personalizacji doświadczeń pracowniczych na podstawie danych dotyczących ich preferencji i zachowań, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników.

Znaczenie kompetencji analitycznych

W erze cyfrowej, umiejętności analityczne w dziedzinie HR są nieocenione. Profesjonaliści, którzy potrafią efektywnie korzystać z narzędzi AI do analizy i interpretacji danych, stają się kluczowymi graczami w strategicznym planowaniu organizacji. Wiedza na temat możliwości AI i umiejętność wykorzystania tej technologii do wydobywania wartościowych wniosków z danych mogą znacząco wpływać na podejmowanie decyzji w każdej organizacji.

Poprawa decyzji strategicznych

Sztuczna inteligencja w HR to nie tylko automatyka, ale również głębsze wglądy i lepsze decyzje. Dzięki zaawansowanej analizie danych, AI umożliwia HR-owcom wykorzystanie zgromadzonych informacji do strategii zarządzania talentami, efektywniejszego planowania zasobów ludzkich i lepszego zrozumienia potrzeb pracowników. Takie analizy mogą także przyczynić się do optymalizacji kosztów i zwiększenia ogólnej efektywności operacyjnej firmy.

Podsumowanie

Podsumowując, wprowadzenie sztucznej inteligencji do obszaru kadr i płac otwiera nowe możliwości dla profesjonalistów kadrowo-płacowych, umożliwiając im skoncentrowanie się na bardziej strategicznych aspektach swojej pracy i dostarczanie wartości. Zawód ten będzie zmierzać w kierunku:

  1. People Operations - wpływając tym samym na kulturę organizacji i poprawiając wydajność operacyjną.
  1. Analityki danych HR i interpretacją złożonych danych, oraz podejmowaniu strategicznych decyzji.

Co dalej?

Przygotowaliśmy listę materiałów edukacyjnych, z którymi naszym zdaniem warto się zapoznać:

  1. Scaling People
  2. High Growth Handbook
  3. People Analytics: Transforming HR Strategy with Data Science
  4. Analityka zasobów ludzkich
  5. Analiza danych HR
  6. Specjalizacja Zarządzanie zasobami ludzkimi: HR dla menedżerów personalnych

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.