Kadry i płace
2024-06-29

4 Powody, dla Których Warto Zintegrować Systemy Kadrowo-Płacowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest trudne.

Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania zasobami ludzkimi (HRIS) powstały, aby uprościć ten proces poprzez centralizację danych, automatyzację procesów i oferowanie samoobsługowych rozwiązań dla pracowników. Podobnie działają nowoczesne zautomatyzowane systemy płacowe. Czy integracja tych systemów daje wartość dodaną? Odpowiedź brzmi: tak – dzięki dwukierunkowej integracji każdy system zyskuje dodatkową wartość.

W tym artykule dowiesz się o:

Jak Działa Automatyczny Przepływ Danych z Systemu HRIS do Systemu Płacowego?

Przepływ danych z systemu HRIS do systemu płacowego zwiększa integralność danych, a przesyłanie danych płacowych do systemu HRIS centralizuje dane pracowników, zapewniając dodatkową przejrzystość. Dzięki wymianie danych każdy system zyskuje dodatkową wartość.

Jak Integracja Systemów HRIS i Płac Może Napędzać Rozwój?

Dzięki integracji systemów HRIS i płac można:

Główne Powody, dla Których Warto Integrować Systemy

1. Integracja HRIS Poprawia Integralność Danych We Wszystkich Procesach

Dobry system HRIS to idealne miejsce do gromadzenia danych pracowników, w tym:

Dane te zmieniają się, gdy pracownicy przechodzą przez różne etapy zatrudnienia lub aktualizują swoje dane osobowe. Dobry system HRIS rejestruje wszystkie istotne dane i zmiany, służąc jako jedno źródło prawdy do przesyłania danych o pracownikach i chroniąc kluczowe informacje niezbędne w płacach.

2. Sprawne i Wolne od Błędów Procesy Oszczędzają Czas

Integracja umożliwia płynny i bezbłędny transfer danych z jednego źródła do odpowiednich kategorii systemu przetwarzania płac. Dane te mogą obejmować:

Dzięki niestandardowej, wstępnie zbudowanej integracji systemów przepływ danych jest automatyczny, co oszczędza czas na podwójne wpisy, korekty i poprawianie błędów spowodowanych niedopasowaniem danych lub ręcznym postępowaniem. Dzięki usprawnionym procesom działy HR mogą skupić się na budowaniu zespołów, a nie na płacach.

3. Bardziej Szczegółowe Informacje HR Umożliwiają Podejmowanie Lepszych Decyzji

Centralizacja danych pracowników jest również dobrodziejstwem dla menedżerów. Przejrzyste informacje na temat wynagrodzeń powiązane z danymi pracowników ułatwiają ocenę wyników i osiąganie efektywnych wyników kosztowych na poziomie firmy. Dobry system HRIS przechowuje i prezentuje dane w skonsolidowany sposób, co pozwala na:

HRIS jest idealnym rozwiązaniem dla szybko rozwijających się firm, które chcą usprawnić procesy i ułatwić skalowanie.

4. Udoskonalone Doświadczenie HR Sprawia, że Pracownicy Są Zadowoleni

Jedno źródło danych przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Integracja HRIS z systemem kadrowo-płacowym pozwala pracownikom na dostęp do danych płacowych (w tym odcinków wypłat) i kont HRIS podczas jednej sesji logowania. Koniec z ciągłym logowaniem się i wylogowywaniem z wielu platform w celu uzyskania różnych informacji.

Integracja Systemów Kadrowo-Płacowych: Podsumowanie

Po zintegrowaniu systemów HRIS i płac, pojedyncza wtyczka może być:

Mnóstwo korzyści bez ryzyka. Integracja się opłaca!

O Symmetrical.ai

Zbudujemy dla Was‍ proste i skuteczne procesy HR, kadrowe, płacowe.

Symmetrical to najnowocześniejsze biuro kadrowo-płacowe w Polsce. Poznaj zaangażowaną obsługę, automatyczne procesy i błyskawiczne raporty HR.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.