Kadry i płace
2024-06-30

[15-punktowa lista kontrolna listy płac] Ocena i poprawa wydajności listy płac

Sprawne procesy płacowe to klucz do sukcesu każdej firmy. Dzięki nim można uniknąć błędów, zyskać czas na strategiczne działania i obniżyć koszty przetwarzania listy płac nawet o 80%. W tym artykule znajdziesz:

Lista Kontrolna Przetwarzania Listy Płac

Przed podjęciem kroków w celu zmiany lub ulepszenia systemu płacowego, warto zrozumieć skuteczność obecnego procesu. Szczere odpowiedzi na kilka kluczowych pytań są dobrym punktem wyjścia.

Lista Kontrolna Efektywności i Wydajności Listy Płac

 1. Zarządzanie listą płac: Czy obsługujesz listę płac samodzielnie, czy zlecasz to na zewnątrz? Jakie są koszty, efektywność procesu oraz częstotliwość i waga błędów w listach płac?
 2. Czas i zasoby: Ile czasu i ilu osobom zajmuje obsługa listy płac w Twojej firmie każdego miesiąca/tygodnia?
 3. Powtarzalne zadania: Ile czasu zespół ds. kadr/płac poświęca na powtarzalne zadania administracyjne?
 4. Ręczne wprowadzanie danych: Ile czasu zespół ds. kadr/płac poświęca na ręczne wprowadzanie danych i obliczanie wynagrodzeń?
 5. Błędy płacowe: Czy zespół ds. kadr/płac musi co miesiąc poprawiać wiele błędów? Jak często pracownicy zgłaszają błędy w listach płac?
 6. Konsekwencje błędów: Jakie są konsekwencje i koszty błędów płacowych?
 7. Baza danych pracowników: Czy posiadasz skuteczną i wydajną bazę danych pracowników? Czy jest ona dobrze zintegrowana z innymi systemami?
 8. Terminy: Czy w ciągu ostatnich 3/6/12 miesięcy nie dotrzymano krytycznych terminów związanych z listą płac?
 9. Rotacja pracowników: Czy w Twojej firmie występuje duża rotacja pracowników? Jakie są tego przyczyny?
 10. Zadania strategiczne: Czy zespół kadrowo-płacowy ma wystarczająco dużo czasu na zadania strategiczne, działania employer brandingowe i zwiększanie zaangażowania pracowników?
 11. Automatyzacja: Czy Twoja firma opiera się automatyzacji? Jakie są tego główne powody?
 12. Elastyczność systemu: Czy Twój system płac jest wystarczająco elastyczny, aby dobrze działać w niestandardowych sytuacjach?
 13. Problemy z listą płac: Jakie aspekty listy płac nie działają?
 14. Alternatywne podejścia: Czy możesz wymyślić 2-3 alternatywne, niesprawdzone podejścia do zarządzania listą płac?
 15. Technologie kadrowo-płacowe: Czy w pełni wykorzystujesz nowoczesne technologie kadrowo-płacowe?

Najczęstsze Błędy Płacowe

Błędy płacowe wynikają z niewłaściwych procesów płacowych. Do najczęstszych błędów należą:

 1. Marnowanie czasu i pieniędzy na ręczne przetwarzanie listy płac.
 2. Błędne obliczanie wynagrodzeń i błędne klasyfikowanie pracowników.
 3. Marnowanie czasu i pieniędzy na naprawianie błędów w listach płac.
 4. Niska elastyczność systemu płacowego.
 5. Niedotrzymywanie terminów list płac.
 6. Słabe zarządzanie dokumentacją płacową.
 7. Słaby proces płacowy.
 8. Procesy płacowe spowalniające rozwój firmy.

5 Rozwiązań Poprawiających Wydajność Listy Płac

 1. Usprawnienie procesu płacowego: Upewnij się, że proces płacowy działa sprawnie, a system jest elastyczny. Skorzystaj z nowoczesnego systemu, aby zebrać wszystkie istotne informacje o swoich pracownikach.
 2. Zadbaj o dokumentację płacową: Upewnij się, że administrator listy płac posiada wszystkie niezbędne informacje, dane i procesy do prawidłowej obsługi procesu płacowego. Ogranicz ręczne procesy płacowe do minimum.
 3. Szybko rozwiązuj problemy z listą płac: Jeśli wystąpią błędy na liście płac, natychmiast je rozwiąż. W przypadku drobnych błędów można anulować listę płac, wprowadzić korekty i ponownie ją przetworzyć, uruchomić dodatkową ręczną listę płac lub dokonać korekt na następnej liście płac.
 4. Rozwiązywanie problemów przed uruchomieniem listy płac: Uruchom kluczowe raporty przed przetworzeniem listy płac, np. podsumowanie potrąceń, aby wychwycić i zapobiec błędom. Przechowuj listę wszystkich zmian wprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym.
 5. Wykorzystaj automatyzację i sztuczną inteligencję: Kadry i płace potrzebują lepszych danych do podejmowania decyzji. Automatyzacja i nowoczesne oprogramowanie kadrowo-płacowe mogą pomóc analizować kluczowe dane i identyfikować trendy, a także punkty bólu, aby proaktywnie rozwiązywać problemy.

Poprawa Wydajności Listy Płac w Celu Zwiększenia Rentowności

Dzień wypłaty jest bezpośrednio związany z rentownością i sukcesem firmy. Dlatego musisz:

W przeciwnym razie ryzyko pomyłek i błędów związanych z listą płac jest wysokie. Będziesz mieć również mniej czasu na strategiczne działania HR i budowanie wspaniałej kultury firmy. Dlatego też lista płac odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu pracowników. Jest to również obszar, w którym można zautomatyzować niepotrzebną pracę.

Ponieważ ręczne sporządzanie listy płac jest obecnie zbyt ryzykowne, zautomatyzowana lista płac może być najbezpieczniejszym rozwiązaniem:

Kadry i Płace Kontra Wielka Rezygnacja: Podsumowanie

Zaangażowanie i utrzymanie pracowników jest obecnie największym wyzwaniem dla wielu działów HR. Jednym z rozwiązań jest więcej innowacji i automatyzacji. Lista płac to jeden z obszarów, który może zmienić zasady gry.

Efektywne procesy płacowe pomogą ci znaleźć czas na rzeczy, które się liczą. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań możesz być dostępny dla swoich pracowników, gdy tego potrzebują. W ten sposób automatyzacja może poprawić zadowolenie i utrzymanie pracowników.

Symmetrical oferuje łatwe, zautomatyzowane usługi płacowe przy wsparciu dedykowanego zespołu ekspertów ds. płac, które pozwolą ci:

Właściwe rozwiązanie płacowe, tj. automatyzacja połączona ze wsparciem ekspertów, ułatwia pracę. Gotowy, aby przenieść swoją listę płac (i biznes) na wyższy poziom?

O Symmetrical.ai

Zbudujemy dla Was‍ proste i skuteczne procesy HR, kadrowe, płacowe.

Symmetrical to najnowocześniejsze biuro kadrowo-płacowe w Polsce. Poznaj zaangażowaną obsługę, automatyczne procesy i błyskawiczne raporty HR.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.